Friday, July 5, 2019

pen-blwydd arall

Pen-blwydd fy mhlentyn ifancaf ydy hi heddiw. Mae o'n 20 oed. Ces i o yn y tŷ yma, yn fy ystafell wely, rhwng y gwely a'r dreser i fod yn fanwl gyda chymorth bydwraig. Mae o wedi tyfu'n ddyn ifanc dymunol gyda chalon dda (er mai ei fam sydd yn dweud.) Mae o'n dal i weithio mewn gwersyll fel staff cynnal a chadw. Dw i'n mynd i grasu cacen (heb glwtyn a llefrith) heddiw, a bydd ei dad yn mynd â hi at ein mab yfory i ddathlu ei ben-blwydd. 

No comments: