Wednesday, July 24, 2019

fideo newyddion, sderot

Dyma fersiwn fideo newyddion CBN am y murluniau yn Sderot. Cafod fy merch (Juuri) gyfle i sôn am ei gwaith hefyd. Mae hi'n colli Israel yn ofnadwy, ac eisiau creu murlun arall, ar gyfer IDF y tro nesaf, os ceith cyfle.

No comments: