Monday, July 29, 2019

reidio i farbeciw

Mae fy ail ferch yn dal i fwynhau ei gwyliau yn yr Almaen. Mae hi wrth ei bodd yn helpu gofalu am y ceffylau hefyd. Un diwrnod, dwedodd mam y llety y bydden nhw (gan gynnwys fy merch) yn reidio at dŷ ffrind am farbeciw. Roedd fy merch yn meddwl y bydden nhw'n reidio beic. Reidio ceffyl roedd y fam yn ei golygu! Ac felly y bu.

No comments: