Friday, July 19, 2019

pethau melys

Wrth i'r tymheredd ddringo, mae chwant ar fwyd oer yn cynyddu ym mhob man. Yn Morinoen yn Tokyo lle mae fy merch arall yn gweithio ynddo, mae shaved ice yn boblogaidd dros ben yn yr haf. Llawn o syryp te a phethau melys hyfryd, mae o'n edrych yn wir flasus. Her newydd i fy merch ydy paratoi'r shaved ice hwnnw fodd bynnag; rhaid dilyn y dull hynod o benodedig, hyd yn oed maint o rew. Gobeithio y bydd hi'n meistroli'r sgil yn fuan.

No comments: