Tuesday, May 4, 2021

arbrofi

Mae fy merch hynaf a'i gŵr ar wyliau ers dydd Sul, yn Mecsico y tro 'ma. Mae ganddyn nhw gynllun newydd; byddan nhw'n gweithio ar lein yn y bore, a mwynhau eu gwyliau yn y prynhawn am bythefnos, er mwyn ffeindio fydd yn bosib byw felly yn y dyfodol. Eu gobaith ydy teithio'n helaeth a gweithio ar lein. Swnio'n braf. 

No comments: