Saturday, May 15, 2021

el zarape

Ces i a'r teulu (y gŵr a'r mab) swper yn El Zarape, tŷ bwyta Mesicanaidd arall yn y dref. Fajita oedd ein dewis ni, a gwyliwch y maint o fwyd! Roedd yn flasus heblaw am y gormod o olew. Treulion ni amser pleserus beth bynnag ymysg y cwsmeriaid a'r staff heb fwgwd.

No comments: