Saturday, May 29, 2021

pêl fwsogl


Dyma erthygl newydd sbon gan fy merch yn Japan. Mae hi'n sôn am kokedama (pêl fwsogl.) Mae o'n debyg i bonsai bach bach a ddatblygwyd yn ystod Cyfnod Edo. Fel nifer mawr o'i phynciau, doeddwn i heb wybod amdano fo nes darllen ei herthygl! Mae'n ymddangos ei fod o wedi bod yn boblogaidd yn y gwledydd gorllewinol yn ddiweddar.

No comments: