Saturday, May 22, 2021

dŵr reis


Dyma erthygl newydd gan fy merch yn Japan. Ailgylchu dŵr reis ydy'r pwnc. Dw i'n gyfarwydd â'r arfer; ces i fy magu gan fam Japaneaidd bybyr a oroesodd amser caled yr Ail Ryfel Byd. Un o'r gwersi a ddysgodd hi i mi oedd "paid gwastraffi dim," yn enwedig dŵr.

No comments: