Monday, May 17, 2021

byw yn oklahoma


Wrth i'r taleithiau glas yn dal i gadw eu pobl yng nghaeth y feirws, mae'r bywyd yn y rhai coch yn mynd yn ôl yn gymharol normal, diolch i frwydr danbaid y gwleidyddion ceidwadol. Cafodd nifer o ddeddfau newydd eu pasio'n ddiweddar yng Nghapitol Oklahoma. Byddan nhw'n diystyru'r rhai ffederal sydd yn torri'r Cyfansoddiad. Dw i'n hynod o ddiolchgar fy mod i'n byw yn y dalaith yma. 

y llun: Kevin Stitt, Llywodraethwr

No comments: