Monday, May 3, 2021

chwerthin


Cyhoeddodd y CDC argymhellion newydd ynghylch gwisgo gwregysau diogelwch. Mae'r arbenigwyr iechyd yn argymell rŵan bod pobl yn gwisgo gwregys diogelwch hyd yn oed pan fyddan nhw tu allan i'r car. Dwedon nhw mai seiliedig ar yr ymchwil wyddonol ddiweddaraf ydy'r argymhellion, er lles y cyhoedd. Ymatebodd y Llywodraeth gan roi gorchymyn cenedlaethol am wisgo gwregysau diogelwch yn y parciau cyhoeddus, adeiladau ac ar balmant.

- Babylon Bee

No comments: