Friday, May 14, 2021

y gelf stryd orauEfallai na fydd Oklahoma City yn dod i'ch meddyliau chi yn y byd celf stryd, ond nhw ydy'r gorau in America; cafodd eu dewis gan ddarllenwyr USA Today. Gwelir sawl murlun fy merch hynaf yno hefyd. Hwn ydy ei diweddaraf, sef Dyn Meddyginiaeth.

No comments: