Wednesday, May 5, 2021

ynys eno

Aeth fy nhair merch yn Japan i Enoshima, ynys fach, ger Tokyo wrth gymryd mantais ar wyliau Wythnos Aur. Cawson nhw docyn diwrnod i deithio'r ynys ynghyd â Kamakura, ond doedd dim amser iddyn nhw fynd i Kamakura. Cawson nhw ddiwrnod braf yn yr heulwen ac yn yr ogof. Roeddwn i'n arfer byw nid nepell o Enoshima, ond es i yno ond unwaith pan oeddwn i'n blentyn. 

No comments: