Friday, May 21, 2021

dim mwgwd yn walmart

Falch o weld bod Walmart wedi cael gwared ar yr arwydd mawr ar y drws sydd yn gorfodi'r cwsmeriaid i wisgo mwgwd yn y siop. Yn ei le, roedd yna nodyn bach sydd yn annog y rhai heb gael y brechlyn i ddal i wisgo un, ond mae o mor fach i dynnu sylw'r cwsmeriaid. 

No comments: