Sunday, October 26, 2014

adlewyrchiadau

BluOscar sydd yn arbenigwr ar luniau adlewyrchiadau ar gamlesi yn Fenis. Mae fel maes penodol yn y byd celf. Gwelais lun tebyg a hynod o ddiddorol gan Yvonne sydd wedi argraffu un o'i lluniau wyneb i waered. Creodd hyn effaith ryfeddol dw i'n gwirioni arni hi. Dyma ddewis llun a dynnais ac arbrofi ei modd. 

3 comments:

Yvonne said...

Well done!

Yvonne said...

PS Isn't BluOscar wonderful!

Emma Reese said...

Grazie Yvonne! Thanks for giving me the idea. Yes, I totally agree with you.