Wednesday, July 4, 2018

142 oed

"Mae'n amhosib llywodraethu cenedl yn gyfiawn heb Dduw a'r Beibl."
George Washington

Pen-blwydd Hapus i America! 

No comments: