Tuesday, July 31, 2018

gofalu am geffylau

Mae fy merch yn dal i fwynhau gwirfoddoli, a phrofi diwylliant gwahanol yn yr Almaen. Mae hi'n aros efo teulu hynod o glên sydd yn mynd â hi o gwmpas yn aml. Falch o weld bod popeth yn dwt ac yn lan fel yn Japan; does dim canlyniad globaleiddio yn yr ardal honno. Un o'i gwaith ydy gofalu am y ceffylau ar y fferm - eu brwsio nhw, mynd â nhw allan o'r stabl, a glanhau'r stabl hefyd!

No comments: