Monday, July 30, 2018

coler oer

Mae milwyr IDF yn cŵl, ond fedran nhw ddim aros yn cŵl yn eu helmedau a festiau trwm pan fydd y tymheredd yn codi'n 100F/38C. Er mwyn helpu'r hogiau a genod sydd wrthi'n amddiffyn eu pobl a'u tir rhag ymosodiadau ffyrnig a di-baid y gelynion bob dydd, mae ymgyrch i ddarparu Coler Oer iddyn nhw. Dw i newydd noddi un milwr. Gobeithio y bydd nifer o bobl yn eu cefnogi nhw.

No comments: