Friday, July 20, 2018

gwres eithoaol

Mae rhybudd gwres eithoaol ar ddwyrain Oklahoma gan gynnwys fy sir o hanner dydd ymlaen tan naw o'r gloch heno. Rhagwelir mai 104F/40C gradd bydd y tymheredd uchaf. Gobeithio bod y bobl sydd yn gweithio tu allan yn fod yn ofalus. Dw i'n mynd am dro dwywaith y dydd yn ddiweddar, bore cynnar ac ystod y dydd, ond well i mi beidio â mynd allan prynhawn 'ma.

No comments: