Saturday, July 28, 2018

y golau lleiaf

Camais allan o'r tŷ mewn hanner tywyllwch y bore 'ma yn gobeithio gweld y lleuad lawn. Roedd coed tal yn rhwystro fy ngolwg. Ar ôl cerdded hanner munud - dyma hi! - enfawr ac yn oren. Sefais a'i gweld; y golau lleiaf i reoli'r nos. Digwyddodd y diffyg ar y lleuad yn ystod y dydd ddoe yma, ond roedd fy merch sydd yn yr Almaen yn cael cyfle i'w weld. (y llun a dynnwyd gan fy merch)

No comments: