Saturday, July 7, 2018

llyfr

Roeddwn i'n chwilio am lyfr i'w ddarllen, a dyma weld nofel (ar silff lyfrau fy merch) a ddarllenais amser maith yn ôl - Little Lord Fauntleroy. Er bod hi'n nofel i blant, mae'n hynod o ddiddorol fel mae'n anodd stopio darllen am y bachgen bach mor gariadus a hoffus. Roedd yr awdures, Fances Hodgson Burnett yn storïwr o fri, tebyg iawn i T. Llew Jones. Mae'r llyfr yn cynhesu calonnau.

No comments: