Wednesday, July 25, 2018

yn yr almaen


Mae fy merch arall newydd gyrraedd yr Almaen. Bydd hi'n gwirfoddoli mewn fferm i dwristiaid am dair wythnos. Roedd hi eisiau gwneud peth hollol wahanol dros wyliau'r haf i'w gwaith yn Japan, sef dysgu Saesneg i blant. Go wahanol ydy hyn wir. Wedi dysgu rhyw frawddegau Almaeneg yn yr awyren, aeth yn syth i'r fferm i wirfoddoli, a mwynhau'r natur a diwylliant gwahanol. Bydd yn brofiad hyfryd heb os.

No comments: