Thursday, July 5, 2018

19 oed

Pen-blwydd fy mab ifancaf ydy hi heddiw. Mae'n 19 oed. Aeth ei dad i weld o ddoe. Mae'r mab yn gweithio ar wersyll Cristnogol yng ngogledd Missouri yn ystod yr haf . Aethon nhw i'r coleg dwy awr i'r de'r bore 'ma lle mae fy merch er mwyn bwyta'r gacen a wnes i, a dathlu ei ben-blwydd gyda'i gilydd. Dyma'r tro cyntaf iddo oddi cartref ar ei ben-blwydd.

No comments: