Monday, July 16, 2018

i bobl ffrainc

Llongyfarchiadau mawr i bobl Ffrainc am y fuddugoliaeth! Dw i'n eu ffafrio nhw oherwydd y ffrindiau sydd gen i (drwy fy merch) yn Pezens. Trist gweld fodd bynnag yr hyn a ddigwyddodd ar strydoedd mewn dinasoedd mawr yn dilyn y dathliadau. Achlysur dathlu, nid trais ac anrheithio siopau ydy hyn.

No comments: