Thursday, July 12, 2018

creadur rhyfedd

Wrth i mi gerdded yn y gymdogaeth y bore 'ma, gwelais garreg fach yn symud i fyny'r llethr yn araf. Nid carreg oedd hi fodd bynnag, ond peli tail a oedd yn cael ei wthio gan chwilen tail. Roedd dyna'r tro cyntaf i mi weld peth felly. Creadur rhyfedd! Creadigol iawn ydy'n Duw ni.

No comments: