Monday, January 11, 2021

diwrnod dod i oed


Dyma erthygl arall gan fy merch yn Tokyo ar Ddiwrnod Dod i Oed (1/11,) diwrnod mawr i'r bobl ifanc yn Japan pan maen nhw'n troi'n 20 oed. Byddan nhw'n gwisgo dillad ffansi, fel kimono lliwgar i'r merched, a mynd i seremonïau a phartïon i ddathlu. Eleni, fodd bynnag, mae'n wahanol fel pob digwyddiad cymdeithasol arall.

No comments: