Friday, January 8, 2021

nos dywyllPenderfynwyd popeth mor gyflym yn y Capitol yng nghanol nos tra bod y bobl tu allan yn cysgu. Doedd dim digon o wleidyddion dewr sydd yn gwrthsefyll yn erbyn y drygioni. Mae gormod o fradwyr a llwfrgi, rhai sydd yn hollol annisgwyl. Mae hanner o bobl America'n anfodlon, rhai'n gandryll dros ganlyniad twyllodrus yr etholiad. Diolch yn fawr i'r Arlywydd Trump sydd wedi brwydro'n ddewr yn hir iawn er gwaethaf pawb a phopeth. Dw i'n gobeithio y ceith orffwys o'r diwedd cyn iddo gychwyn arwain pobl America mewn ffordd arall. Bendith Duw arno fo.

No comments: