Wednesday, January 6, 2021

rotenburo


Cafodd fy nhair merch yn Japan wyliau braf yn y cefn gwlad yn ddiweddar. Mae yna heol gydag adiadau a siopau traddodiadol ar y ddwy ochr. Un o'r atyniadau ydy rotenburo, sef bath cyhoeddus tu allan. Roedd y tair yn mwynhau mwydo eu hunain mewn dŵr poeth tra oedd eira yn disgyn o'u cwmpas ac ar eu pen (fel y mwncïod hynny!)

No comments: