Saturday, January 30, 2021

sŵn y glaw

Diwrnod glawog. Bydd hi'n bwrw glaw drwy'r dydd yn ôl rhagolygon y tywydd. Dw i a'r gŵr wedi gorffen siopa wythnosol a gwaith tu allan, ac felly byddwn ni'n aros gartref heddiw. Codais tua phump, fel arfer, treulio amser distaw gyda fy Nhad yn y nef, cael brecwast, a gwirio e-bost ayyb wrth yfed coffi yn clywed sŵn y glaw. Mae'r gŵr yn dal i gysgu er mwyn gwneud iawn am y diffyg cwsg.

No comments: