Thursday, January 7, 2021

paid ag arswydo

Paid ag arswydo na dychryn, oherwydd yr wyf fi, yr Arglwydd dy Dduw, gyda thi ple bynnag yr ei. - Josua 1:9No comments: