Thursday, January 21, 2021

yr arlywydd go iawn

Enillodd yr Arlywydd Trump yn ysgubol yn derbyn bron i 80 miliwn o bleidleisiau. Dygwyd ei fuddugoliaeth, fodd bynnag, gan y Democratiaid drwy dwyll. Bradychwyd gan y bobl a ymddangosodd fel ei ffrindiau hefyd. Fo ydy'r Arlywydd cyfreithlon felly, nid y dyn sydd newydd feddiannu’r Swyddfa Hirgrwn. Drwy wneud hyn i gyd, sathrodd y Democratiaid farn pobl fwyafrif America dan draed, union fel unbeniaid, a mynnu y byddwn ni'n fodlon!

No comments: