Monday, January 25, 2021

murlun ar finyl

Mae murlun arall fy merch yn newydd gael ei osod ar wal Gwesty Omni yn Oklahoma City. Paentiodd hi'r darlun ar finyl gyntaf, a'r gwesty a osododd y finyl lle bynnag roedden nhw ei eisiau. Dyma fideo creodd fy merch amdano.

No comments: