Friday, January 15, 2021

salmau 31

Y Salmau 31 ydy fy ngweddi heddiw, yn enwedig yr adnodau hyn:

Carwch yr Arglwydd, ei holl ffyddloniaid.
Y mae'r Arglwydd yn cadw'r rhai ffyddlon,
ond yn talu'n llawn i'r rhai balch.
Byddwch gryf a gwrol eich calon,
yr holl rai sy'n disgwyl wrth yr Arglwydd.


No comments: