Tuesday, January 12, 2021

gwrandewch ar yr hyn mae'n ei ddweud

"Gwn am dy orthrymder; paid ag ofni'r pethau yr wyt ar fedr eu dioddef; bydd ffyddlon hyd angau, a rhof iti goron y bywyd," medd Iesu.

No comments: