Friday, June 25, 2021

bloc awelog


Mae erthygl newydd fy merch yn sôn am waliau bloc awelog. Pasiais wrth y waliau felly yn gyffredin bob dydd pan oeddwn i'n byw yn Japan heb roi unrhyw sylw arnyn nhw. Mae'n amlwg eu bod nhw'n boblogaidd yn ddiweddar.

No comments: