Wednesday, June 23, 2021

matcha

Dw i wrth fy modd gyda matcha, sef powdr te gwyrdd o Japan. Doeddwn i ddim yn ei yfed hyd yn ddiweddar a dweud y gwir, ond unwaith dechreuais, does dim stopio. Mae'n wych mewn dŵr poeth neu oer, ond cewch chi ei gymysgu o gyda nifer o fwyd hefyd. Fe wnes i fara ŷd a hufen iâ bellach. Roedden nhw'n flasus. Dw i'n siŵr bod yna mwy.

No comments: