Monday, June 28, 2021

tŷ adar pwyso

Mae un o'r cymdogion yn codi tŷ adar dechrau haf bob blwyddyn. Mae o'n hynod o boblogaidd gan nifer mawr o adar gwyllt o bob math. Dw i'n mwynhau ei weld o pan fydda i'n mynd am dro. Yn ddiweddar mae o'n pwyso braidd yn ansicr. 

(llun gan fy mab ifancaf.) 

No comments: