Saturday, June 5, 2021

hydrangea

Mae'n hydrangea ni yn blodeuo'n hwyr eleni, oherwydd y cyfnod anhygoel o oer a gawson ni, dw i'n siŵr. Mae eu dail yn llai hefyd. Dim ond dwsin o flagur sydd, er gwaethaf gwaith caled y gŵr. Mae o'n siarad â nhw hyd yn oed, yn eu hannog a cheryddu iddyn nhw ddwyn blodau hardd!

No comments: