Wednesday, June 30, 2021

hoe fach

Er ei fod o gartref ar ôl y seremoni raddio, roedd gan fy mab gymaint o waith amrywiol i wneud gan gynnwys sefyll arholiad peiriannydd a chwilio am swydd, ac yn y blaen. Cafodd hoe fach fodd bynnag, yn chwarae gyda Lego a dderbyniodd gan un o'i chwiorydd yn anrheg benblwydd. Efallai bydd o'n gweithio i Lego fel peiriannydd un diwrnod!

No comments: