Tuesday, June 1, 2021

dydd sul dathlu


Cynhaliwyd Dydd Sul Dathlu yn ein heglwys ni. Un o'r digwyddiadau llawen oedd bedyddio. Cafodd pedwar plentyn ifanc eu bedyddio ar eu cais. Roedd y dŵr yn y tanc buwch braidd yn oer, ond roedden nhw'n llawn o frwdfrydedd, wedi cyhoeddi eu ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist o flaen y gynulleidfa.

No comments: