Saturday, June 19, 2021

rhy hallt

Ces i a'r teulu ein siom. Aethon ni i  El Molcajete am y tro cyntaf ers misoedd. Roedd gan y bwyd olwg ac arogl hyfryd, ond roedd popeth yn rhy hallt. Methais fwyta popeth. Doedd y bwrdd ac ati ddim yn edrych yn ddigon glân chwaith. Roedd yr holl weithiwyr yn dal i wisgo mwgwd hyd yn oed. Na fyddwn ni'n dychwelyd yno.

No comments: