Friday, June 4, 2021

peidiwch â chroesi


Mae'n ymddangos bod ceirw, crwbanod a gwiwerod yn hoff iawn o groesi strydoedd, yn enwedig strydoedd prysur. Gwelir eu cyrff marw'n aml iawn. Des i ar draws crwban sydd yn croesi stryd tra oeddwn i'n cerdded yn y gymdogaeth ddyddiau'n ôl. Roedd gen i fenig tafladwy yn y boced, digwydd bod, a dyma ei godi a symud o yn y cae. Dylen nhw i gyd aros yn yr un ochr!

No comments: