Saturday, June 26, 2021

hoff fwyd

I'r Napoli's eto aethon ni neithiwr. Dw i'n meddwl fy mod i wedi ffeindio fy hoff fwyd ar y fwydlen. Cyw iâr Cacciatore ydy'r enw. Mae yna fadarch, pupur gwyrdd a nionyn mewn saws tomato ar gyw iâr wedi'i grilio. Blasus iawn. (Ces i wydraid o Chianti wrth gwrs.) Cafodd y gŵr spaghetti â pheli cig. Salad cyw iâr i'r mab sydd gan alergedd glwten.

No comments: