Wednesday, June 2, 2021

blodyn trindod

Mae Blodyn Trindod yn ei anterth. Y blodyn gyda thri phetal porffor sydd yn blodeuo’n wyllt ydy o. Dw i ddim yn gwybod yr enw swyddogol; y fi a'i enwodd a dweud y gwir. Mae o'n ddiymhongar a hardd; dw i wrth fy modd yn ei weld pan fydda i'n mynd am dro.

No comments: