Monday, July 11, 2022

baddon adar

Wrth y tywydd poeth a sych yn parhau, mae adar gwyllt yn dod at y basn yn yr iard gefn i yfed dŵr a chael bath. Bydda i'n newid y dŵr dwywaith y dydd i gynnig dŵr glan iddyn nhw. Weithiau mae rhai'n eistedd yn y dŵr heb wneud dim am sbel fel yr aderyn yn y llun.

No comments: