Wednesday, July 13, 2022

mae fy mam wedi gwella

Mae fy mam wedi gwella'n llwyr wedi dal Coronafeirws ddyddiau'n ôl (er ei bod hi wedi cael ei brechu sawl gwaith.) Doedd hi ddim yn teimlo'n sâl, ond roedd hi'n gaeth yn ei hystafell. Mae hi'n cael bwyta gyda'r lleill bellach. Gwaharddir ymweliadau yn y cartref henoed am sbel yn anffodus. Mae llywodraeth Japan mewn panig wrth i'r nifer o achosion yn cynyddu eto'n ddiweddar.

No comments: