Friday, July 8, 2022

medru cerdded

Heddiw roeddwn i'n medru cerdded tu allan heb boen ar fy nhraed am y tro cyntaf ers ei brifo bron i dri mis yn ôl. Mae'n hyfryd medru cerdded. Dw i'n hynod o ddiolchgar. Roedd y golygfeydd cyfarwydd yn y gymdogaeth yn edrych yn hollol ffres a diddorol. Dw i'n siŵr y byddai Begw (Te yn y Grug) yn deall fy nheimladau.

No comments: