Monday, July 25, 2022

pibell ryddhau

Prynodd y gŵr bibell ryddhau i ddyfrio'r hydrangea. Mae hi'n gweithio'n dda iawn gan ollwng dŵr yn araf bach. Dim ond gadael y bibell i wneud y gwaith am ddwy awr, a bydd y pridd yn cael ei wlychu'n drylwyr. Mae'n arbed llawer o drafferth hefyd.

No comments: