Wednesday, July 6, 2022

bron yn efeilliaid

Tra oeddwn i'n chwilio am luniau o fy mab yn fabi newydd eni, des i ar draws un o fy merch hynaf. Doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor debyg ydyn nhw i'w gilydd! 

No comments: