Saturday, July 2, 2022

blodeuyn yn gwywo

Wrth i'r tywydd poeth yn parhau (dros 90F/32C,) mae'r hydrangea yn dioddef. Truan ohonyn nhw. Mae rhai blodau wedi pasio'r anterth a cholli eu lliw hefyd. Er pa mor hardd maen nhw, na fyddan nhw'n para am byth wrth gwrs, fel dwedir Gair Duw:

"Y mae'r glaswellt yn crino, a'r blodeuyn yn gwywo; ond y mae gair ein Duw ni yn sefyll hyd byth.” Eseua 40:8

No comments: