Friday, July 29, 2022

llawer o law


Cawson ni lawer, llawer o law ers hanner nos, ac mae'n dal i fwrw. Mae'r tir sych yn yfed pob diferyn. Mae yna ffrwd fach ar ochrau'r stryd o flaen fy nhŷ hyd yn oed. Roedd dyna'r tro cyntaf i mi deimlo'n gysurus pan glywais daran sawl tro yn ystod y nos, a mynd yn ôl i gysgu yn ddiolchgar am y glaw.

No comments: